Okuyucular soruyor: Pansiyon Müdür Yardımcısı Ne Kadar Ek Ders Alır?

Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı yazın kaç saat ek ders alır?

Yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür başyardımcılarına haftada 30 saat, Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısına haftada 28 saat ek ders ücreti ödenecektir.

Görevlendirme müdür kaç saat ek ders alır 2020?

-Geçici görevlendirilmelerin bakanlık veya valilik tarafından yapılmış olması gerekir. – Ek Ders Kararının 16. Maddesine göre yapılan geçici görevlendirmelerde asıl görevli olduğu okulundaki aldığı ek ders az veya fazla da olsa 18 saat ek ders alır.

Müdür yardımcıları haftada kaç saat ek ders alır?

Ancak Kararın 6′ ncı maddesinde belirtilen aylık karşılığı ders görevini tamamlayan; Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate kadar fiilen koordinatörlük görevini yapmaları kaydıyla ek ders görevi verilebilir.

Belleticilik kaç ek ders 2021?

İşte Toplu Sözleşmede Ek Ders Ücretleri Artan Öğretmen Ve Yöneticiler 24 Ağustos 2021 – 09:00. 24 saat süreyle nöbet tutan belletmenlere ödenen 2 saatlik ek ders ücretinin 4 saate çıkartarak belletici öğretmenlere ve gece nöbet tutanlara ilave artış sağladık.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Oda Kahvaltı Yarım Pansiyon Ne Demek?

Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı nöbet tutar mı?

Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısına okul nöbet görevi verilemez.

Öğretmenevi müdür yardımcısı kaç saat ek ders alır 2020?

Dönem Toplu Sözleşmede atılan imzayla okul müdürlerine haftalık verilen 20 saatlik ek ders ücreti 4 saatlik artışla 24 saate, müdür yardımcılarına verilen 18 saatlik ek ders ücreti 1 saatlik artırımla 19 saate yükseltildi.

Müdürlüğe vekalet eden müdür yardımcısı kaç saat ek ders alır?

Madde 23- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin; 4 numaralı alt bendi uyarınca müdür ve müdür başyardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 4 saat, 7 numaralı alt bendi uyarınca müdür yardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 1 saat artırımlı uygulanır.”

Ortaokul Müdür Vekili kaç saat ek ders alır?

Görevlendirme onayında 16. Madde yazarsa hangi kurum veya kadroya görevlendirilirseniz görevlendirilin 18 saat ek ders alırsınız.

Görevlendirme müdür kaç saat derse girebilir?

a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate, b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate, c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate, kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya

Müdür yardımcısı kaç saat ek ders alır 2021?

Müdür yardımcısı kaç saat ek ders alır 2021? Müdür ve müdür başyardımcılarına ilave ek ders ücreti artışı sağladık Yönetim görevi karşılığında haftalık 20 saat ek ders ücreti alan müdür ve müdür başyardımcılarının ilave ek ders ücretini 4 saatten 5 saate çıkarttık.

Idareciler yaz tatilinde kaç saat ek ders alır?

Müdür yetkili öğretmenlere, görevlerinin başında bulunmaları koşuluyla yarıyıl ve yaz tatillerinde haftada 12 saat, ders yılı içerisinde ise haftada 3 saat ek ders ücreti bu madde kapsamında ödenecektir.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Yarım Pansiyon Oteller Ne Demek?

Okul müdür yardımcısı ne kadar maaş alıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda okul müdür yardımcısı olarak görev yapanların 2021 yılı maaş tutarı yaklaşık olarak 4100 Türk Lirasıdır.

Belleticilik ücreti kaç ek ders?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 13’üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik

Pansiyonda nöbet kaç ek ders?

Yönetmelikte yer alan hüküm şu şekildedir: “(1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim – öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir.

Nöbet kaç ek ders sayılıyor?

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlere haftada birden fazla nöbet görevi verilmekte; ancak, sadece bir nöbet görevi için üç saat ek ders ücreti ödenmektedir.